2012. december 27., csütörtök

Poems are for Everyone (M.S. - CREDO)Márai Sándor: CREDO (QUIA ABSURDUM)
 
Én hiszek egy teremtést, az életemet, hiszem ezt. Hiszek egy rendelést, ezt az én rendelésemet, magamat. Hiszek egy világot és hiszek egy embert, akik összetartoznak. Hiszem a költők fájdalmas csodálkozását, a meglepetést, hogy létrejöttem s a lét befogadott engem. Hiszem az embereket, mert magamat kell hinnem bennük. Hiszem a fiatalságot, a boldog és édes éneket a vizek felett. Hiszem az ideges férfiak kutató boldogtalanságát, hiszem az asszonyok harapós szerelmi dühét és a mozdulat puhaságát, ahogy a csecsemőt megtelt mellük bimbójához emelik és tikkadt homlokkal elhajolnak fölötte. Hiszem a tárgyak konok következetességét, a vonalak ősi törvényeit, a színek izgalmas zúduló sokféleségét, a szavak titokzatos igazságguzsalyozó köteleit, a szép kezeket és az állatok szemét. Hiszem az örökkévaló anyag elrejtett, belső formáit, a kényes macskák előkelőségét és a tengerek jóságát. Hiszem a jóságot és a krajcáros rosszaság izzadt, buta kárörömét. Hiszem az egyszerűség gyöngéd tömjénillatát, a gaztettek vérszagát, az érzelmesek olcsó áhítatát. Hiszem a felhőket és az évszakok változó kedvét, hiszem a világvárosi kokottok csipkeinges raffinériáját és a pénz megnyugtató gőgjét. Hiszem az osztályharcosok komor sorbaállását, a menstruáló lányok ájult reggeli ágybanfekvését, a délszaki növények fűszeres leheletét, a világerők csillagkergető vonzását. Hiszem a végtelen szegénységet, mely könyörtelen és olyan szaga van, mint az embernek. Hiszem az elemeket és hiszem magamban azt, aki tud hinni, naivan. Hiszek egy életet, életet, életet, most és mindörökkön örökké.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése