2013. március 15., péntek

Talpra magyar! - 165 éve...


1848. március 15-én a nemzet legjobbjai forradalmi harcba szálltak a polgári átalakulásért és a nemzeti függetlenségért. Gyakorlatilag az 1848-49-es szabadságharc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is. 
165 éve szavalta el Petőfi Sándor a Nemzeti dalt a forradalmi tömeg előtt, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, Jókai Mór pedig a 12 pontot és a proklamációt olvasta fel, és este a Nemzeti Színházban ezen a napon tartották a Bánk Bán díszelőadását is.
Petőfi versének eredeti kezdősorát (Rajta magyar, hí a haza!) Szikra Ferenc véleményezésére változtatta meg, aki azt a megjegyzést tette a forradalmár költőnek, hogy: „Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, azután rajta!” Petőfi megfogadta a tanácsot és átírta a sort. Petőfi visszaemlékezéseiben nem említi a múzeumot azon helyek közt, ahol elszavalta a verset; itt feltehetőleg beszédet mondott, csak az utókor emlékezetében keletkezett a múzeumlépcsőn szavalás legendája. 
Épp ezért talán nem véletlen Thorma János nagybányai festőművész képi megfogalmazása hatalmas festményén, melyet a kiskunhalasi róla elnevezett városi múzeumban láthat a nagyközönség. Thorma "Talpra magyar!" című alkotása valóban nagy méretekkel bír, hiszen 6 méter széles és 3 méter magas.


Thorma János: Talpra magyar!

„Itt, az Isten szabad ege alatt, a metsző friss tavaszi széltől verve, a múzeum fölséges oszlopsora előtt esküdött meg a magyar legelőször ünnepélyesen, hogy lerázza magáról a szolgaság százados bilincseit. A ki megeskette, az Petőfi Sándor volt; a mivel megeskette, az a Talpra magyar volt. A sápadt, sovány ifjú, kinek csak mély tűzű, nagy barna szemei sejtették, hogy Isten lakozik benne, előlépett, s messze halló, éles, lázas, parancsoló hangon kiáltotta a tömegbe: Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. És a nép utána mennydörögte, újra meg újra kívánta hallani az esküt, míg meg nem ittasul tőle, s lelkének minden porczikája el nem telt vele... S a szózat megindult és hömpölygött végig a rónán és völgyeken és fölrázta a magyart... A Gondviselés küldötte halovány ifjú pedig haladt tovább, s szította a tusázó hősök bátorságát, majd maga is közéjük állt... és eltünt... hova lett?... Ki tudja? Talán felment ahhoz, a ki e földre küldte, az Istenhez, megmondani, hogy a magyar drága vérével pecsételte meg esküjét, ne hagyja elbukni... És nem hagyta!”

(Jókai M., Bródy S., Rákosi V.: Ezernyolczszáznegyvennyolcz; Bp. Révai Testv. Irodalmi Rt. 1898. 37. o.)

Nemzeti dal, első nyomat


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése